Delite Organic Avocado Vinaigrette 300ml

300 ml Delite Organic Avocado Vinaigrette